Artur Górski – życie i twórczość - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Artur Górski przyszedł na świat w 1870 roku, a zmarł jako niespełna dziewięćdziesięcioletni staruszek, w 1959 roku. Był nie tylko pisarzem i krytykiem literackim, lecz również współredaktorem czasopisma „Życie” – ilustrowanego tygodnika literacko -artystyczno-społecznego, założonego w 1897 roku, a ukazującego się na krakowskim i lwowskim rynku wydawniczym. Był najbardziej umiarkowanym publicystą epoki.

Gdy Górski objął swoją pieczą pismo, a stało się to już w rok po jego założeniu, sprawił, że jego profil uległ znaczącej zmianie. Z tytułu przyjaznemu przedstawianiu odmiennych racji i światopoglądów, "Życie" stało się bardziej organem prasowym ówczesnego młodego pokolenia.

To właśnie na jego łamach Górski opublikował w 1898 roku cykl artykułów krytykujących pozytywistów i przedstawiających poglądy literackie „młodego” pokolenia, zatytułowanych „Młoda Polska”, stając się tym samym inicjatorem używania tej nazwy na określenie formacji artystycznej, a później i całej epoki.

Według publicysty, nowa sztuka powinna mieć charakter rodzimy, czyli polski, narodowy oraz być aktywnością spontaniczną i wyzwoloną, a nie przemyślaną i przewidywalną. Był zdania, że całą uwagę należy skupić na dokonaniach, pragnieniach i możliwościach jednostki, co oznaczało jednoczesne odwrócenie się od poglądów i racji ogółu. Stanął tym samym w opozycji do pozytywistów, którzy interesowali się przede wszystkim zbiorowością (społeczeństwem lub różnymi jego warstwami). W badaniu człowieka szczególnie intrygowała go ludzka dusza, przez którą rozumiał wewnętrzne przeżycia człowieka.

Postulował m.in.:
- konieczność powrotu do myśli i przekonań romantyzmu,
- próbę przeniesienia haseł sformułowanych przez największe osobowości tamtej epoki w realia schyłku wieku,
- podniesienie zdolnego artysty do rangi wieszcza, nazywanie go osobą ponadprzeciętną (ze względu na intuicję twórczą, jaką posiadał) i obdarzenie go wolnością, a nie narzucanymi zadaniami.

Mimo iż z największym zainteresowaniem interpretował zwłaszcza kwestie dotyczącą niepodległości, moralności człowieka, czyli interesujące aspekty, nie znalazł zbyt wielu naśladowców swych poglądów.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Typologia dramatu Młodej Polski
2  Twórczość Micińskiego
3  Sezonu w piekle - znaczenieKomentarze
artykuł / utwór: Artur Górski – życie i twórczość    Tagi: