Zenon Przesmycki (Miriam) - twórczość - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Twórczość Miriama jest bardzo bogata i różnorodna. Uważając sztukę za środek uszlachetniania ludzi i narzędzie wyzbywania z nich negatywnych cech, nie tracił czasu na szukanie weny, tylko po prostu działał. Był:
- poetą (napisał m.in. zbiór Z czary młodości z 1893 roku), autorem takich liryków, jak:
- *** [Jam ci nic nie powiedział ani Ty mnie...]
- Lilijną jeno biel...
- Negli occhi porta la mia donna amore
- *** [O czarodziejska...]
- Twe usta
- *** [W twych cudnych oczach...]
- Z dziejów serca


- tłumaczem poezji (jemu zawdzięczamy wprowadzenie na polski grunt poezji romantyków, parnasistów i symbolistów czeskich, francuskich i belgijskich, więc przekłady dzieł takich autorów, jak Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, André Gide, Maurice Maeterlinck, Otokar Bezina, Jaroslav Vrchlick) i dzieł filozoficznych (przełożył pisma filozoficzne Fryderyka Nietzschego i Sørena Kierkegaarda),

- krytykiem literatury i sztuk plastycznych (w latach 80. publikował swe artykuły na łamach wielu krajowych czasopism, m.in. „Ateneum”, „Kłosy”, „Głos”, „Tygodnik Ilustrowany”),

- propagatorem dzieł Norwida. Nie dość, że ocalił rękopisy Cypriana Kamila Norwida, to zajął się ich porządkowaniem i opracowaniem. Poświęcił na to wiele lat. Najpierw część utworów opublikował na łamach redagowanej „Chimery”, a następnie wydawał w wielotomowych Pismach zebranych (1912-1913) i Wszystkich pismach (1937-1939). Swym podejściem, pełnym szacunku i czci, zainspirował Wacława Borowego, Stanisława Pigonia i Juliusza Wiktora Gomulickiego, którzy po jego śmierci przejęli pieczę nad realizacją idei rozpropagowania dzieł wybitnego romantyka.

Halina Floryńska-Lalewicz, autorka artykułu o życiu i twórczości propagatora Norwida jest zdania, że Przesmycki był o wiele lepszym tłumaczem, niż poetą: Był kompetentnym i erudycyjnym krytykiem. Domagał się podniesienia poziomu krytyki artystycznej, która - jego zdaniem - powinna być rzetelna intelektualnie, kształtować opinie i gusty społeczeństwa. Według mnie każdy powinien sam wyrobić sobie zdanie na temat lirycznej aktywności Miriama. Oto krótka próbka jego umiejętności i poetyckiej wrażliwości:

Twe usta
Twe usta na ustach mych
Jak złoty rozdźwiękły rym.
Noc spada — gwar miejski ścichł...
— Twe usta!

Zadrgnęlaś? oboje drżym?
Z ócz pierzchł ci rozkoszy śmiech.
Po lecie — mówisz — śnieg zim?

Niestety! — Gruz marny z pych,
Szych — z marzeń, z wulkanów — dym...
O! lecz mieć tylko w dniach złych
Twe usta!W swych utworach nawiązywał do parnasizmu, którego był gorącym zwolennikiem i przedstawicielem na rodzimym gruncie. Tak jak inni zwolennicy grupy poetyckiej (Antoni Lange, Wacław Rolicz-Lieder, Kazimierz Przerwa-Tetmajer oraz Leopold Staff) założonej przez Charles`a Leconte`a de Lisle`a, która dała początek późniejszemu prądowi literackiemu będącego głównym procesem literacko-artystycznym epoki między romantyzmem a symbolizmem, dążył do tworzenia w tej poetyce (doskonałość formalna, refleksyjno-filozoficzny ton oraz obiektywizm). Pragnął na kartach swych dzieł utrwalić schyłkowe, dekadenckie nastroje epoki, urozmaicić je wzorcowym pięknem i egzotycznym krajobrazem.

Poza tym współtworzył młodopolską koncepcję sztuki dla sztuki, skierowaną przeciw utylitarnym i moralizatorskim tendencjom pozytywizmu. Swe poglądy na tę kwestię przedstawił po raz pierwszy w studium: Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współczesnej poezji belgijskiej. Potraktował w nim sztukę jako jedną z dziedzin metafizyki oraz rozszerzył postulat traktowania symbolu jako najwyższego środka wyrazu artystycznego. Wyliczył poza tym zarzuty wobec filozofii pozytywizmu, krytyką obejmując takie postulaty przeszłej epoki, jak minimalizm poznawczy czy i brak określania miejsca człowieka w naturze.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Samogłoski - opracowanie
2  Czasopiśmiennictwo Młodej Polski
3  Albatros - opracowanieKomentarze: Zenon Przesmycki (Miriam) - twórczość

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: